Date miniere online dating, Dating Vatra Dornei Meniu de navigare


Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local PGL Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona rurală, Agenția Națională a Zonei Montane va organiza, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local PGL.

Cursurile sunt gratuite, se adresează locuitorilor din zona montană și se organizează la cererea unui număr de minimum 10 cursanți.

date miniere online dating

Acestea se derulează pe parcursul a 4 zile, au o durată de 24 ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare. Modul de organizare: cu prezență fizică la sala de curs, sau în sistem online, în funcție de organizarea grupelor, locațiile solicitanților și evoluția pandemiei.

date miniere online dating

Runc, nr. Persoane de contact: — ing. Cursuri de formare profesională pentru beneficiarii Masurii 10 — Agromediu și climă și Măsurii 11 — Agricultură ecologică, din cadrul PNDR Agenția Națională a Zonei Montane organizează, gratuit, pentru fermierii din zona montană, conform Ordinului nr.

date miniere online dating

Cursurile vor avea o durată de 24 de ore, derulate pe parcursul a 4 zile, în urma cărora se va acorda un atestat de participare. Actele date miniere online dating înscrierii la curs sunt următoarele: — copie carte de identitate buletin al beneficiarului; — copie certificat de naștere al beneficiarului; — cerere tip anexa 1A — pentru Măsura 10 Agro-mediu și climă sau anexa 1B — pentru Măsura 11 Agricultură ecologică ; — fișa fermierului anexa 2.

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Str.

date miniere online dating