Dating asistent social,


eden match elaborează

Taxe a Taxa de analizare a dosarului pentru inregistrarea in Registrul National al Asistentilor Dating asistent social din Romania - lei; b Cotizatia anuala a asistentilor sociali - lei asistentii sociali care solicita inregistrarea in RNASR si depun pentru prima data dosar, vor plati cotizatia dupa ce dosarul va fi aprobat de catre Comisia de Avizare, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului ; c Taxa de eliberare a certificatului de recunoastere internationala - lei.

Nume, prenume, cnp - ale persoanei care urmeaza sa obtina dreptul de a profesa ca asistent social in conditiile Legii nr.

hindred spirit dating website

Scopul platii - trebuie sa se specifice clar care este scopul pentru care se face plata conform informatiilor de la sectiunea Dating asistent social si Cotizatii. Procedura si conditii Extras din Hotararea nr. În situația depunerii unei documentații incomplete, termenul se prelungește cu încă 30 de zile.

viteză datând belfast harlequins

Model de parafa pentru asistentii sociali Decizie privind aprobarea modelului si continutului parafei profesionale utilizate de asistentii sociali In temeiul art.