Dating și etichetă de relație


Prezentare generală Într-o bază de date Access, creați un tabel de relații utilizând una dintre metodele următoare: În fereastra Relații, adăugați tabelele pe care doriți să le asociați, apoi glisați câmpul pentru a le corela dintr-un tabel în celălalt tabel. Glisați un câmp într-o foaie de date de tabel din panoul Listă de câmpuri.

Când creați o relație între tabele, câmpurile comune nu trebuie să aibă neapărat același nume, deși acest lucru se întâmplă deseori. Câmpurile comune trebuie să aibă același tip de dating și etichetă de relație. Însă, dacă un câmp cheie primară este un câmp Numerotare automată, câmpul cheie străină poate fi și un câmp Număr, dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este aceeași. De exemplu, se poate potrivi un câmp Numerotare automată cu un câmp Număr dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este Întreg lung.

Când ambele câmpuri sunt câmpuri Număr, trebuie să aibă aceeași setare a proprietății Dimensiune câmp.

Prezentare generală

Crearea unei relații între tabele utilizând fereastra Relații În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații. Pe fila Proiectareîn grupul relațiifaceți clic pe Adăugare tabele sau pe Afișare tabel în Access Selectați unul sau mai multe tabele și interogări, apoi faceți clic pe Adăugare.

După ce ați terminat de adăugat tabele și interogări în fila documentului Relații, faceți clic pe Închidere. Glisați un câmp de obicei, cheia primară dintr-un tabel în câmpul comun cheia străină din celălalt tabel. Pentru a glisa mai multe câmpuri, apăsați tasta CTRL, faceți clic pe fiecare câmp, apoi glisați-l. Apare caseta de dialog Editare relații. Verificați că numele afișate ale câmpurilor sunt cele ale câmpurilor comune pentru relație.

Dacă un nume de câmp este incorect, faceți clic pe numele câmpului și selectați câmpul potrivit din listă. Pentru a impune integritatea referențială pentru această relație, bifați caseta de selectare impunere integritate referențială.

Pentru mai multe informații despre integritatea referențială, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale. Faceți clic pe Creare. Access trasează o linie de relație între cele două tabele. Dacă ați bifat caseta de selectare Impunere integritate referențială, linia apare îngroșată la capete.

Note: Pentru a crea o relație unu-la-unu Ambele câmpuri comune de obicei cheia primară și cheia străină trebuie să aibă un index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru aceste câmpuri trebuie să fie setată la Da fără dubluri.

Dacă ambele câmpuri au dating și etichetă de relație index unic, Access creează o relație unu-la-unu. Pentru a crea o relație unu-la-mai-mulți Câmpul de pe o parte a relației de obicei cheia primară trebuie dating și etichetă de relație aibă index unic.

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.

Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Da fără dubluri. Câmpul din partea mai mulți dating și etichetă de relație trebuie să aibă index unic.

namaste datând israel crearea unei aplicații de dating

Poate avea un index, dar trebuie să permită dubluri. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Nu sau la Da cu dubluri.

În acest articol

Când un câmp dating și etichetă de relație index unic și celălalt nu are, Access creează o relație unu-la-mai-mulți. Începutul paginii Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp Aveți posibilitatea să adăugați un câmp la un tabel existent care este deschis în Vizualizarea foaie de date glisându-l din panoul Listă de câmpuri.

Panoul Listă de câmpuri afișează câmpurile disponibile în tabelele asociate și cele disponibile în celelalte tabele în baza de date. Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații pentru mai multe informații.

Meniu de navigare

Deschiderea unui tabel în Vizualizarea foaie de date În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabel. Apare panoul Listă de câmpuri.

dating site- ul pentru a întâlni polițiștii este de 40 de zile de dating peste

Istanbul speed dating Listă de câmpuri afișează toate celelalte tabele din baza de date, grupate pe categorii. Atunci când lucrați cu un tabel în vizualizarea Foaie de date, Access afișează câmpurile în oricare din cele două categorii în panoul Listă de câmpuri: Câmpuri disponibile în tabelele corelate și Câmpuri disponibile în alte tabele.

Prima categorie listează toate tabelele care au o relație cu tabelul cu care lucrați în prezent. A doua categorie listează toate tabelele cu care tabelul nu are nicio relație.

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații - Access

Pentru a adăuga un câmp la tabelul dvs. Glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabelul deschis în Vizualizarea foaie de date. Când apare o linie de inserare, fixați câmpul în acea poziție. Porniți Expertul Căutare. Urmați instrucțiunile pentru a parcurge Expertul Căutare.

Câmpul apare în tabel în Vizualizarea foaie de date.

Account Options

Editarea unei relații O relație se modifică selectând-o în fereastra Relații, apoi editând-o. Poziționați cu grijă cursorul astfel încât să indice către linia relației, apoi faceți clic pe aceasta pentru a o selecta.

Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată. După ce ați selectat linia relației, faceți dublu clic pe ea.

viteză asiatică dating nyc recenzii raya app dating

Se afișează caseta de selectare Editare relații. Deschiderea casetei de dialog Editare relații În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

Dating online - Wikipedia

În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile. Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Faceți dublu clic pe linia de relație. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe OK. Caseta de dialog Editare relații permite modificarea unei relații între tabele.

dating glendale jyj dating 2021

Mai exact, aveți posibilitatea să modificați tabelele sau interogările din ambele părți ale relației sau câmpurile din ambele părți. De asemenea, aveți posibilitatea să setați tipul de asociere sau să impuneți integritatea referențială și să alegeți o opțiune în cascadă.

Pentru mai multe informații despre tipul de asociere și cum se setează, consultați secțiunea Setarea tipului de asociere. Pentru mai multe informații despre cum se impune integritatea referențială și cum se selectează o dating căutare după lycos în cascadă, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

dating dominica janis spindel online dating

Setarea tipului de asociere Când definiți o relație între tabele, datele relației vă informează în legătură cu proiectarea interogărilor.