Datând cu o barieră lingvistică, lingvistică


Montre tradiksyon otomatikman pwodwi yo Egzanp Ajoute Tij 12 A face discipoli din toate naţiunile reprezintă o încercare nu numai sub aspect geografic, ci şi sub aspect lingvistic.

Traducător rusesc maghiar. Dicționar maghiar rusesc online

Tit Pa imite moun nan monn nan k ap itilize yon seri mo pou rabese moun ki pa soti nan menm ras ak yo, moun ki pa pale menm lang avèk yo oswa moun ki pa gen menm nasyonalite avèk yo Rev. Chak aksyon sa yo fè moun ret bouch ouvè e yo rive fè yo grasa kèk pati nan sèvo a ansanm ak koneksyon ki ladan l yo, yon seri bagay syantifik yo pa fin byen konprann. Sa pou w fè lè lang met yon baryè ant moun nan kay la. Aşadar, ce concluzie datând cu o barieră lingvistică se impune?

Tout mouvman sa yo pèmèt moun k ap gade yo resevwa enfòmasyon yon fason ki agreyab. Vorbitorii acestei limbi alcătuiesc cel mai mic grup lingvistic care a primit acest dar preţios.

M te gen privilèj prezante Tradiksyon monn nouvo a — Liv ki te ekri an grèk yo nan lang touvalou ki se gwoup lang ki pi piti ki te resevwa bèl kado sa a.

datând cu o barieră lingvistică

Nan lokal kote gen plis pase yon Sal Wayòm, chak Sal ta dwe gen yon bibliyotèk pou chak lang. Ki jan nou dwe santi nou lè kèk moun deside deplase pou y al ede gwoup ki pale lòt lang?

datând cu o barieră lingvistică

Anbiwo filyal la te vle konnen ki bezwen ki genyen nan tèritwa ki pale tout lang sa yo. Lefètke li kontinye ap pran swen moun ki pale divès kalite lang konsa, èske sa bay bon rezilta?

Tradiktè devwe sa yo reflete menm pwennvi ak manm Kolèj santral la k ap veye sou bezwen espirityèl moun ki pale lang ki pa tèlman popilè yo. Epitou, lefètke kilti moun yo ak lang yo diferan, sa ka fè yo pa panse menm jan e yo pa aji menm jan. Ki jan Zekarya montre defi nou rankontre nan travay predikasyon an lefètke yo pale yon pakèt lang sou tè a?

Bariera de intrare Perspective Este dificil să supraestimăm importanța limbajului în viața noastră. Fără el, nu ar exista nicio comunicare deplină.

Nan yon monn kote li difisil datând cu o barieră lingvistică moun ki soud yo kominike ak lòt moun e kote yo kapab santi yo izole, kongregasyon sa yo se kote ki pezib, kote y ap jwenn moun pou pale ak yo e y ap jwenn bon frekantasyon. Nòt etid la bay enfòmasyon sou kilti, jeyografi ak lang sou anpil nan vèsè nan Bib la.

datând cu o barieră lingvistică

Wi, grasa Jewova, gwo foul moun nan ap soti nan anpil anpil lang.