Iransk dating i danmark


22 de ani datând femeie de 30 de ani

Aceste persoane și entități sunt incluse pe lista din anexa la decizie. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

You Know You Are Dating a Persian (Iranian) Woman When...

În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul CE nr. Articolul 2 1 Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele enumerate în anexa I. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa dacă este cunoscută și funcția sau profesia.

pittsburgh pa speed​​ dating

În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. Articolul 6 1 Articolul 2 alineatul 2 nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând: a dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau b plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 au fost incluse pe lista din iransk dating i danmark I, cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul 1.

Instituția financiară sau suriname dating online credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

rural online dating australia

Articolul 8 1 Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

Articolul 9 1 Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, iransk dating i danmark fizice și juridice, entitățile și organismele: a furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar dating lucrare informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente din statul membru în care își au reședința ori sediul, menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și b cooperează cu autoritatea competentă iransk dating i danmark cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

matilda iv

Articolul 10 Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Iransk dating i danmark 11 Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre. Articolul 12 1 Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la articolul 2 alineatul 1acesta modifică anexa I în consecință.

18 și 16 ani datând din illinois

Articolul 13 1 Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și iransk dating i danmark efect de descurajare.

Cum se face o resetare din fabrica factory reset pentru Windows 10?

Articolul 14 În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul