Politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă, Eșantion de politică de fraternizare


Share through Email Această Politică globală privind dreptul muncii și drepturile omului descrie angajamentul Steelcase de a respecta și promova dreptul muncii și drepturile omului, în conformitate cu legile, principiile, convențiile, normele și principiile și politicile interne enumerate mai sus și se aplică tuturor angajaților din întreaga lume.

Este, de asemenea, aplicabilă, în măsura adecvată, partenerilor noștri de afaceri, furnizorilor, distribuitorilor și vânzătorilor.

În plus, Linia de integritate Steelcase este confidențială, disponibilă persoanelor fizice și organizațiilor atât în afara companiei, cât și pe plan intern și este disponibilă în mai multe limbi. Anonimatul este, de asemenea, posibil, dacă se dorește.

De asemenea, este posibil ca viitoare cerințe legale locale să intre în conflict cu aceste politici, practici sau oportunități de interacțiune. În astfel de cazuri, ne așteptăm ca toți angajații, cât și partenerii de afaceri, furnizorii, distribuitorii și vânzătorii să caute modalități de aplicare a standardelor implementate în politicile noastre fără a încălca legile naționale sau locale.

În același timp, respectând legislația națională sau locală, considerăm acele legi ca repere de bază, iar în cazul în care standardele internaționale privind drepturile omului depășesc legislația națională sau locală, încercăm să ne aliniem practicile și operațiunile comerciale la standardele internaționale.

Membrii echipei noastre executive și ai consiliului nostru de administrație prin intermediul comitetului consiliului care supraveghează inițiativa ESG a companiei au fost implicați în dezvoltarea acestei politici și sunt responsabili de implementarea acesteia, inclusiv în acele cazuri în care standardele politicii ar fi putut fi încălcate.

Încălcările pot duce la acțiuni disciplinare sau la întreruperea unei relații de afaceri.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă popcorn dating

Diferiți membri ai personalului Steelcase, inclusiv conducerea, liderii și personalul de resurse umane, juridic, de mediu, sănătate și siguranță și politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă sunt responsabili pentru susținerea programelor noastre privind drepturile omului și ale muncii.

Această politică este mediatizată și este o parte integrantă din experiența noastră de integrare. Drepturile Omului La Steelcase, oamenii sunt centrul a tot ceea ce întreprindem. Viziunea companiei noastre de a debloca potențialul uman pentru toți, plus angajamentul nostru jail dating site a exemplifica valorile noastre de bază în interacțiunile zilnice cu toți, susțin responsabilitatea noastră serios ucraina dating a ne desfășura activitatea într-un mod care să reflecte drepturile și demnitatea tuturor oamenilor, în conformitate cu legile, principiile, convențiile, normele internaționale și principiile interne și politicile menționate mai sus.

Acestea includ dreptul canton mi speed​​ dating viață și libertate, interzicerea sclaviei și torturii, interzicerea abuzului, libertatea de opinie și de exprimare, dreptul de a-și câștiga existența, dreptul la educație, dreptul de acces la apă curată și multe altele.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă dominic și danielle dating

Printre responsabilitățile noastre de a ne desfășura activitatea într-un mod care respectă drepturile și demnitatea tuturor oamenilor se numără responsabilitatea de a efectua demersurile necesare pentru a identifica impactul operațiunilor noastre asupra drepturilor omului, consultarea celor care ar putea fi afectați și luarea de măsuri pentru atenuarea și remedierea impactului negativ.

Liderii și conducerea conduc prin empatie, ascultând mai întâi și încurajând angajații să-și facă vocea auzită, fără teamă. Diversitate, echitate și incluziune La Steelcase, diversitatea înseamnă mult mai mult decât genul, rasa sau altă clasă, statut sau caracteristică protejată; este dorința deliberată de a avea un amestec de oameni cu trăsături, experiențe și opinii diferite, atât inerente, cât și dobândite. Este dorința deliberată de a avea diversitate de gândire.

Este o extensie a valorilor noastre de bază — inclusiv tratarea oamenilor cu demnitate și respect pe parcursul carierei lor. Îmbrățișăm diversitatea, asigurăm accesul echitabil la oportunități și promovăm o cultură a incluziunii în care angajații noștri să poată fi autentici și să prospere pe parcursul călătoriei lor cu compania.

Politica globală privind dreptul muncii și drepturile omului - Steelcase

Extindem acest angajament spre partenerii noștri de afaceri, furnizorii, distribuitorii, vânzătorii și comunitatea învecinată.

Tratament echitabil și nediscriminare Steelcase își ia angajamentul de a proteja drepturile tuturor angajaților, inclusiv ale femeilor și grupurilor subreprezentate, oferind oportunități egale de angajare, asigurându-se că practicile de angajare ale companiei noastre nu sunt discriminatorii și oferind tuturor angajaților un mediu de lucru fără intimidări, amenințări, ostilitate, tratament inuman, violență și hărțuire.

Libertate de asociere și negociere colectivă Esențial pentru cultura Steelcase este un mediu bazat pe o comunicare deschisă și bidirecțională între angajați, lideri și conducere, unde angajații își fac vocea auzită, iar liderii și conducerea ascultă și practică empatia.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă afinitatea naturală dating

Angajații Steelcase comunică deschis cu liderii și conducerea cu privire la condițiile de muncă, politicile, practicile, strategia companiei și alte probleme, fără teama de represalii, intimidări, hărțuire sau răzbunare. Această cultură este întărită de politici, practici și procese intenționate, inclusiv Linia de integritate Steelcase, politica ușilor deschise, discuții deschise cu anajații, întâlniri individuale, acces neîngrădit la conducere, profesioniști în resurse umane, juridic și audit intern, sesiuni de coaching de impact, sondaje de opinie în rândul angajaților, oportunități de instruire și învățare, precum și proiectarea intenționată, incluzivă a spațiului, care facilitează accesul la lider și conducere, colaborarea, confidențialitatea, concentrarea și oportunitatea de repaus.

Un exemplu de astfel de implicare a angajaților sunt diferitele noastre grupuri de afinitate generate și organizate de angajați, deschise și incluzive, în care angajații se reunesc pentru a-și împărtăși gândurile și ideile și, uneori, pentru a deschide dialogul în timp ce îi educă pe ceilalți din companie, incluzând liderii și conducerea. Grupurile de afinitate sunt deschise și incluzive pentru toți cei care doresc să participe.

Participarea este voluntară. Un alt exemplu de angajament al angajaților, asociere liberă și negociere colectivă este existența diferitelor locații sindicalizate și a grupurilor de angajați reprezentate de comitete de întreprindere, în diferite regiuni ale companiei din întreaga dating site newcastle. Acolo unde o astfel de asociere liberă sau negociere colectivă este interzisă prin lege, cultura de comunicare deschisă, bidirecțională a Steelcase descrisă mai sus oferă angajaților oportunități de a-și face vocea auzită, împărtășind idei sau preocupări liderilor și conducerii, care ascultă empatic.

Comunitățile noastre Steelcase își asumă răspunderea ca operațiunile sale și cele ale partenerilor săi de afaceri să respecte drepturile persoanelor din comunitățile afectate de aceste produse, servicii și operațiuni.

Cum să invitați un coleg să participe | Sfaturi | June

Implicăm părți interesate locale din comunitățile noastre care sunt hotărâte să promoveze dreptul muncii și drepturile omului, îmbinând sprijinul nostru financiar cu voluntariatul angajaților prin proiecte de inovare socială. Prin aceste angajamente, căutăm să amplificăm impactul părților interesate locale în reducerea inegalităților, promovarea educației de calitate și crearea de orașe și comunități durabile.

În plus, ne asigurăm că drepturile omului ale vecinilor noștri din comunitate, inclusiv mijloacele de subzistență, sănătatea și bunăstarea acestora, securitatea, accesul la apă curată și biodiversitatea durabilă nu sunt afectate negativ de produsele, serviciile și operațiunile noastre sau de cele ale partenerilor noștri de afaceri.

Muncă forțată Steelcase nu participă la traficul de persoane și nu folosește forța de muncă a sclavilor în nicio parte a organizației sau a lanțului de aprovizionare.

Toată munca este voluntară, iar lucrătorii au libertatea de a părăsi locul de muncă sau de a-și rezilia contractul de muncă, după cum doresc. Interzicem ca lucrătorii să fie obligați să își plătească locurile de muncă sau să se îndatoreze față de terți ca urmare a procesului de asigurare a locului de muncă. În cazul în care se produc astfel de încălcări ale drepturilor lucrătorilor, Steelcase va căuta să atenueze impactul negativ asupra lucrătorilor.

Muncitori minori Steelcase nu folosește munca copiilor în nicio parte a organizației sau a lanțului de politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă. Susținem utilizarea programelor legitime de ucenicie, care respectă legile, reglementările și normele locale.

Account Options

Ore de lucru Orele de lucru pentru angajații individuali Steelcase nu vor depăși maximul stabilit de legislația locală.

În plus, o săptămână de lucru nu va avea în mod obișnuit mai mult de 60 de ore lucrate pe săptămână, inclusiv ore suplimentare, cu excepția situațiilor de urgență sau neobișnuite, dacă legislația locală permite. Angajaților li se permite în mod regulat cel puțin o zi liberă pe o săptămână de șapte zile.

Salarii, beneficii și partajarea profitului Steelcase plătește tuturor angajaților salarii și beneficii competitive. Oferim cel puțin salariul minim cerut de legile și reglementările aplicabile și toate beneficiile prevăzute de lege. În plus, față de compensația pentru orele de lucru obișnuite, șomeri datând sunt plătiți pentru orele suplimentare cel puțin la nivelul stabilit de legile și reglementările aplicabile.

Steelcase nu deduce sume din salarii ca măsură disciplinară. Documentația pe baza căreia sunt plătiți lucrătorii este furnizată în timp util prin intermediul unui ștat de plată sau a unei notificări similare. Steelcase este o companie care partajează profitul. Partajăm anual profitul cu angajații noștri prin intermediul planului nostru amplu de bonusuri pentru angajați, de care beneficiază majoritatea angajaților noștri.

Această rețea de asistență este furnizată pentru a ajuta la reducerea perturbărilor normale unei mutări și pentru a permite angajaților să se instaleze în noua lor casă și la noul post cât mai repede posibil.

  1. Avertizare Nu este ușor să inviți un coleg afară.
  2. Codul de Etică și Conduită în Afaceri Introducere Prezentul Cod de etică şi conduită profesională stabileşte principiile şi normele de etică profesională la care aderă toţi angajaţii societăţii S.
  3. Codul de Etică și Conduită în Afaceri – Petstar
  4. EXEMPLU DE POLITICĂ DE FRATERNIZARE LA LOCUL DE MUNCĂ - CARIERĂ -
  5. Politica de întâlnire sau fraternizare adoptată de o organizație reflectă cultura organizației.
  6. Dating bars în londra

Managementul carierei, instruire și învățare Steelcase crede în învățarea pe tot parcursul vieții și promovează o mentalitate și o cultură de învățare și predare în care să fie implicați toți angajații. Promovăm comportamente precum: conștiința de sine, exersarea din propria voință, stabilirea obiectivelor, participarea la bucle de feedback, auto-reflecție și experimentare.

Pentru a dezvolta noi comportamente și convingeri, îi împuternicim pe lideri spre a ficatalizatori ai învățării deliberate, creând pentru angajați spații sigure pentru învățarea prin dialog, rezolvarea problemelor și stabilirea obiectivelor.

De-a lungul carierei angajaților, creăm experiențe care favorizează învățarea în fluxul de muncă. Angajații învață informații relevante pentru post prin instrumente și cadre specifice, aplicând imediat ce au învățat în situații de lucru relevante.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă dating mobilier de picioare

Ei primesc feedback în timp util și își rafinează înțelegerea prin auto-reflecție. Printr-o combinație de abilități tehnice și umane, cunoștințe și experiențe, angajații sunt pregătiți să îndeplinească obiective de afaceri imediate, intermediare și pe termen lung.

Deși există comunități de practică specializată la care cursanții pot avea acces, cursanții sunt încurajați, de asemenea, să organizeze conținut și să-și împărtășească experiențele, îmbunătățind astfel baza noastră de cunoștințe destinată învățării și dezvoltării.

Sănătate și siguranță la locul de muncă Siguranța angajaților noștri este primordială.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă o femeie care caută un bărbat serios

Steelcase aderă la toate legile și reglementările naționale și locale privind crearea și menținerea condițiilor de lucru sigure și a unui mediu de lucru sănătos. Aplicăm cele mai bune standarde ISO pentru fiecare loc de muncă, după caz.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă smite patchul de matchmaing

Integrăm practicile de management al sănătății și siguranței în toate aspectele operațiunilor noastre, eliminând sau politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă pericolele chimice, biologice și fizice de la locul de muncă și oferind angajaților și vizitatorilor, după caz, echipamente de protecție personală adecvate. În cazul în care astfel de pericole nu pot fi eliminate, Steelcase utilizează măsuri adecvate pentru a atenua riscurile.

Romantic la locul de muncă în era #metoo

Angajații nu vor fi pedepsiți, iar vizitatorii nu se vor confrunta cu repercusiuni, pentru semnalarea unor probleme ce țin de siguranță.

Angajații pot refuza condițiile de muncă nesigure fără teama represaliilor, intimidării, hărțuirii sau răzbunării, iar vizitatorii pot refuza condițiile de vizitare nesigure fără a se teme de consecințe negative. Muncă solicitantă fizic Steelcase identifică, evaluează și folosește cele mai bune practici pentru a minimiza expunerea angajatului la pericole fizice, inclusiv manipularea manuală a materialelor, ridicările de greutăți mari sau ridicările repetitive, statul în picioare prelungit și sarcini de asamblare extrem de repetitive sau grele.

Proceduri și sisteme de siguranță la locul de muncă Steelcase are proceduri și sisteme instant chimie dating site gestionarea, urmărirea și raportarea accidentelor și bolilor profesionale. Încurajăm angajații și vizitatorii, după caz, să raporteze orice accidentare sau boală profesională. Steelcase clasifică și înregistrează toate cazurile de accidente și boli legate de muncă, investighează aceste cazuri și implementează acțiuni corective pentru a elimina cauzele acestora.

Comunicare privind sănătatea și siguranța Steelcase oferă angajaților și vizitatorilor informații adecvate privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, avertismente și instruire atât în limbile impuse de legile și reglementările în vigoare, cât și în limbile locale înțelese de angajați, dar care nu sunt impuse de legislația locală. Steelcase pune la dispoziția angajaților Fișe Tehnice de Securitate politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă substanțele periculoase sau toxice utilizate în unitățile noastre și educă angajații care pot întâlni astfel politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă substanțe la locul de muncă.

Pregătire pentru situații de urgență Steelcase identifică și evaluează potențialele situații și evenimente de urgență și a implementat planuri de urgență și proceduri de răspuns, inclusiv proceduri de raportare în caz de urgență, proceduri de notificare și evacuare a angajaților, instruire și exerciții pentru lucrători, echipamente adecvate de detectare și stingere a incendiilor, mijloace adecvate de ieșire și evacuare în toate unitățile și planuri de redresare în caz de urgență.

Igienă, alimentație și cazare Steelcase oferă acces la toalete curate, apă potabilă și, acolo unde este cazul, unități igienice pentru prepararea și servirea alimentelor. În locațiile în care Steelcase asigură cămine pentru angajați, căminele sunt curate și sigure și oferă ieșiri de urgență datând o vrăjitoare, apă caldă pentru îmbăiere sau duș, căldură și ventilație adecvate, spațiu personal rezonabil și privilegii de intrare și ieșire.

Politica globală privind dreptul muncii și drepturile omului Domeniu de aplicare: Steelcase Global Revizuit: Ianuarie