Politica de dating de la locul de muncă


Ultima actualizare: Datele de contact ale Proximus Property Management sunt disponibile aici.

politica de dating de la locul de muncă

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul activităților prestate de Proximus Property Management. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate II. Dacă sunteți client sau potențial client persoană fizică al Proximus Property Management, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, date de facturare, cont bancar, CNP, detalii din actele de identitate de ex.

Dacă aplicați pentru un job în cadrul Proximus Property Management în calitate de candidat, Proximus Property Management va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experință precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să le prezentați în această calitate.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal III. Dacă sunteți client sau potențial client persoană fizică al Proximus Property Management, acesta prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Proximus Property Management, respectiv pentru încheierea și executarea contractului dintre dvs.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară.

Politica de confidențialitate | Kaufland

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Proximus Property Management. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Proximus Property Management de a respecta obligațiile legale care îi revin.

Temei: Prelucrarea pentru scopurile de mai sus are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare, la momentul la care Proximus Property Management vă oferă această opțiune.

Sanatatea si siguranta la locul de munca

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail sau sms conţinând comunicări comerciale.

În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Proximus Property Management pentru soluționarea diferitelor cereri și apărarea drepturilor și intereselor Proximus Property Management.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop, în principal, nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă există și situații în care politica de dating de la locul de muncă furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, inclusiv gestionarea cererilor pe care ni le transmiteți sau exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale părților.

politica de dating de la locul de muncă

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Proximus Politica de dating de la locul de muncă Management de a-și desfășura activitatea. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Formular de contact de pe Website. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

politica de dating de la locul de muncă

Dacă sunteți reprezentant persoană fizică al unui partener contractual al Proximus Property Management, acesta din urmă vă va prelucra datele conform mențiunilor de la punctul III.

Dacă sunteți vizitator al Website-ului, Proximus Property Management prelucrează datele dvs. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Proximus Property Management de a soluționa și răspunde cererilor făcute de dvs.

Vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici. Dacă sunteți angajat al Proximus Property Management, acesta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru derularea relației de muncă, spre exemplu pentru evaluarea angajaților.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază contractul de muncă încheiat între dumneavoastră și Proximus Property Management. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor de muncă dintre dumneavoastră și Proximus Property Management.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop, double dating deangelo principal nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă există și situații în care poate conduce la imposibilitatea realizării scopurilor menționate mai sus, inclusiv gestionarea cererilor pe care ni le transmiteți sau exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale părților. Dacă aplicați pentru un job în cadrul Proximus Property Management în calitate de candidat, Proximus Property Management prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Proximus Property Management.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Proximus Property Management de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

Furnizarea datelor cu caracter personal Furnizarea datelor politica de dating de la locul de muncă cu caracter personal este fie necesară pentru derularea raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Proximus Property Management, pentru conformarea cu obligațiile legale ale Proximus Property Management, pentru soluționarea cererilor dumneavoastră sau pentru apărarea intereselor Proximus Property Management, fie voluntară, astfel cum se menționează mai sus.

Furnizarea datelor terților către Proximus Property Management Proximus Property Management nu vă solicită în mod normal să furnizați date aparținând terților și în orice caz nu solicită date sensibile cu privire la aceștia.

Vă rugăm să nu ne trimiteți astfel de date. În măsura în care în contextul interacțiunii dumneavoastră cu Proximus Property Management ne dezvăluiți date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane de ex. Datele terților pe care alegeți să le furnizați vor fi prelucrate de Proximus Property Management în temeiul interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea, respectiv cu scopul derulării relației contractuale cu dumneavoastră de ex. Categoriile de date care ar putea fi prelucrate sunt: nume, prenume, date de contact.

Principiile privind protecția datelor prezentate pe pagina de cariere a Kaufland România

Prevederile detaliate în continuare cu mark cornelsen dating la durata prelucrării, categoriile de destinatari, transferuri, procesele decizionale automatizate, drepturile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică în mod corespunzător. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, Proximus Property Management va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, pentru perioada necesară conformării cu obligaţiile legale care revin în sarcina Proximus Property Management, inclusiv, dar fără limitare, la obligațiile legale din domeniul fiscal de antique quilt dating. Dacă sunteți potențial client al Proximus Property Management, în sensul în care, între dumneavoastră și Proximus Property Management a fost încheiat un antecontract, fără a încheia și contractul final, Proximus Property Management va șterge datele din cartea de identitate și va prelucra doar datele necesare pentru activități de marketing, în măsura în care v-ați furnizat acordul în acest sens.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Proximus Property Management va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de acesta pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care alegeți să aplicați la un job în cadrul Proximus Property Management, în calitate de candidat, Proximus Property Management va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de recrutare.

În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care politica de dating de la locul de muncă aplicat, Proximus Property Management va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, guineea ecuatorială dating chat nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

Politica de confidentialitate

În situația în care Proximus Property Management ar transfera date cu caracter personal în afara SEE, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal fac obiectul transferului pot solicita Proximus Property Management informații privind lista actualizată a statelor de transfer și a garanțiilor de transfer adoptate, utilizând datele de contact indicate la finalul acestui document.

Drepturile de care beneficiați În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în acest document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Notă: Este posibil ca unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să nu poată fi șterse, date fiind obligațiile legale sau interesul legitim de a le prelucra în continuare.

  1. De la publicarea acestor documente, au fost adoptate o serie de noi tehnologii care permit prelucrarea mai sistematică a datelor cu caracter personal ale angajaților la locul de muncă, creând dificultăți semnificative în ceea ce privește protecția vieții private și a datelor.
  2. Dating annapolis
  3. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii Atunci cand ne contactati, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Up Romania, vom colecta datele dumneavoastra de identificare si datele de contact pentru a va putea raspunde solicitarilor.

Mai multe detalii privind acest subiect vă vor fi furnizate la cerere. În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală.

Politica de confidentialitate – Proximus

De aceea, politica de dating de la locul de muncă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați cererea. Ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv în baza unei prelucrări automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă.

Notă: În anumite situații legea ne permite să luăm astfel de decizii atunci când avem consimțământul dumneavoastră sau dacă decizia este luată în baza executării contractului pe care îl avem încheiat cu dumneavoastră. În aceste situații, veți avea dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți o verificare din partea unui factor uman.

Acasă Despre noi Calitate și securitate la locul de muncă Calitate și securitate la locul de muncă Impartite Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității la locul de muncă și securității informațiilor este o componentă prioritară a politicii generale a organizației noastre. Suntem determinaţi în promovarea principiilor dezvoltării durabile pentru a ne menține poziția de partener de afaceri internațional, recunoscut prin capacitate și profesionalism.

De asemenea, pot fi situații în care legea ne obligă să implementăm asemenea procese decizionale automatizate. Prelucrările efectuate în alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați prin cerere transmisă la adresa office proximus-pm. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

Entitatea responsabilă în sensul art. Folosim datele tale doar în scopul specific de a prelucra solicitarea ta. Baza juridică pentru prelucrarea datelor o constituie art. Interesul legitim al Kaufland România este dat de intenția societății de a răspunde la solicitările vizitatorilor paginii web, menținând și crescând astfel gradul de satisfacție al acestora. În mod excepțional, există posibilitatea ca datele să fie prelucrate din însărcinarea noastră de către operatori de prelucrare.