Verificarea datelor


Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația verificarea datelor operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora din registrele deținute de către I. La prestarea serviciului se respectă prevederile legislației Republicii Moldova, în care se specifică că orice subiect al datelor cu verificarea datelor personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără întârziere și în mod gratuit: confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu verificarea datelor accesate de operator autoritate ; autoritățile care au accesat datele; data accesării datelor.

verificarea datelor speed​​ dating bridge de allan

Important Verificarea datelor calitate de subiect al datelor cu caracter personal, Dumneavoastră beneficiați de dreptul de a Vă adresa direct către autoritatea care a prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziție și intervenție, în ordinea prevăzută de art.

Pentru a vizualiza informații privind accesarea datelor cu caracter personal prin platforma de interoperabilitate MConnect gestionată de I. Rezultatele auditului securității în sistemele informaționale de date cu caracter personal sunt prezentate pentru ultimii doi ani.

verificarea datelor dating de viteză în guelph ontario

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului.