Datând arme italiene


Comparative study.

Comparative study Keywords: dating of the Balkan weapons, the 18th—19th centuries, the current territory of Romania, dating of yataghans, dating of Datând arme italiene flintlock rifles, dating of Balkan flintlock pistols.

Issues Relating to the Dating of the Balkan Arms from the 18th—19th Centuries on the Current Territory of Romania Abstract The central aspect clarified in our research is the one related to the dating of the Balkan weapons of the 18th—19th centuries identified on the current territory of Romania.

First of all, the causes that led to an erroneous dating of the Balkan pieces in the Romanian literature, especially during the communist period, must be mentioned. Given the fact that the international bibliography in the field of Balkan weapons was at its beginnings, being inaccessible to Romanian researchers, in order to date the Balkan weapons in our country we used the general western chro- nology for viteza datând italia periodization of the evolution of hand-held weapons, a timeline that does not correspond to the realities of the Balkan Peninsula, in particular of the Eastern territory in general.

In the Balkans area, technological innovations such as the percussion cap mechanism had a poor and datând arme italiene penetration, as the technological gap between the West and the Balkans was of almost a century.

This existing gap between workshops in the Balkan Peninsula and Western Europe has not been addressed by the older Romanian literature.

Meniu de navigare

It is well known that Balkan workshops purchased weapon components, in particular pipes and detonating mechanisms, datând arme italiene the West, especially from Northern Italy. In the Balkan Peninsula of that period 18th—19th centuriesEuropean production pipes were imported, and sometimes also the wooden components of weapons.

Many times the Balkan workshops crawfordsville dating assembled and decorated the weapons, and the only indigenous elements were the decorations applied to the weapons. The temptation of large incomes led many of the local gunsmiths to engrave, especially on gun butt, the names of famous Italian gunsmiths from the 18th—19th centuries, which makes it difficult to date those pieces.

We have a special situation in cases where inscriptions made from symbols and letters without any logic have been identified.

datând de la

Another problem in the dating of the Balkan weapons is the massive importation of datând arme italiene parts from the West, made especially for the Eastern and Balkan markets, given that the weapons specially manufactured for export were made to the tastes of the Balkan customers — respecting the typology and appearance of those from the 18th century. Returning to the dating of the Balkan weapons identified in the territory of Romania, very few of the analysed weapons, except for the yataghans, keep the year of manufacturing.

The best situation is in the case of yataghans, where, out of the 59 pieces analysed in our research, 19 of the pieces still have the year of manufacturing dama- scened on the blade.

viteză dating masterton

datând arme italiene All the pieces studied fall within the last decades of the 18th century and the second half of the 19th century. In terms of firearms, a very small number of pieces preserve the year of manufacturing, which does not allow us to carry out an edifying statistical analysis. Of the pieces studied, the years of manufacturing are engraved on a single pistol and on a single rifle, namely andrespectively. Although the small number of dated yataghans 19 of the total of 59 weapons investigated is not representative of the whole country, the results of our analysis are in line with the situation of yataghans kept in the large weapon collections in Belgrade and Zagreb.

Specifically, we refer to the share held by the yataghans dated in the first half of the 19th century, the most numerous of which are kept in our museums and from this point of view the situation is the same as that of the Datând arme italiene Museum in Belgrade and the Croatian History Museum of Zagreb. The differences found compared to the situation in Romania result in the much smaller gap between this group of yataghans and those of the second half of the 19th century, namely from the last decades of the 18th century.

The large number of weapons made in the first half of the 19th century must be linked to the more than difficult political situation of the European part of the Ottoman Empire at that time.

In the same line with the anti-Ottoman movement in Serbia, the Greek Independence War took place between —, which ended with the recognition of the independence of the new Greek State by the great European powers. A conflict situation was also faced by Bosnia inbut its character was different, as the Bosnians stood up against the reforms datând arme italiene by the central authorities of Istanbul.

Probleme de datare a armelor balcanice din sec. XVIII-XIX aflate pe teritoriul actual al României

All these conflicts in the Balkans required massive arming and generated an important weapon production, a fact reflected in the dating of the Yataghans existing on the territory of Romania. Analysing from a comparative point of view the situation of yataghan dating with that of the Balkan firearms, related and most of all, contemporary weapons, we can propose an assimilation regarding the periodization of white datând arme italiene with the firearms. Therefore, it can be appreciated that the vast majority of the Balkan firearms existing in Romania, derived from the same sources as amuzant darts comerciale white ones, can be dated in the first half of the 19th century, according to the great effervescence in the Balkan weapon production level, the regional political situation being presented in the paragraphs above.

Cauzele care au dus la datarea eronată a ceea ce priveşte mecanismul propriu-zis de dare datând arme italiene armelor balcanice în istoriografia românească focului, prin descoperirea fulminatului de mercur, D atarea pieselor de factură balcanică este, alături de identificarea tipurilor de arme, o problemă majoră a istoriografiei româneşti, care exploda sub efectul şocului.

Inventarea cap- sei cu fulminat de mercur a deschis o nouă etapă în evoluţia datând arme italiene de foc, majoritatea armelor cu însă în ultimii ani s-au făcut şi unele progrese în cremene fiind modificate şi adaptate noului sistem acest sens.

Principala problemă a vechii cercetări cu percuţie în primele decenii ale sec. Spre deosebire de Europa de Vest şi cea evoluţiei armamentului portativ balcanic, crono- Centrală, în Sud-Estul continentului, în Balcanii logie care nu corespunde realităţilor Peninsulei aflaţi sub dominaţie otomană, aceste datând arme italiene teh- Balcanice în particular şi spaţiului oriental în gene- nice aproape că nu s-au aplicat.

dating hialeah

Atelierele meşte- ral. Astfel, primele cataloage şi publicaţii româneşti şugăreşti din Bosnia şi Herţegovina, sudul Serbiei, dedicate armamentului de foc portativ au utilizat Muntenegru, Albania, Kosovo, Macedonia, în general datarea europeană în cazul pieselor Datând arme italiene şi Grecia au continuat să producă arme cu balcanice, incluzând toate armele prevăzute cu mecanisme de dare a focului pe bază de cremene pe mecanisme de dare a focului pe bază de cremene tot cuprinsul sec.

Istoria scrimei

XVII — sfârşitu- cum ar fi cel de la Skopje, producţia meşteşugărească lui de sec. Cronologia europeană Cristian Gheorghe, Ioan I. Mărturiile documentare dar uneori şi componentele din lemn ale armelor. În Balcani era uzitată al XIX-lea.

Spre exemplu, în centrul meşteşugăresc la scară destul de mare o altă practică care a dat peste de la Prizren, în Kosovo, la mijlocul sec.

Account Options

Referitor la spaţiul bosniac, datarea pieselor respective În condiţiile în care este cunoscut faptul că producţia de armament în muzeele noastre nu beneficiau şi nu beneficiază nici regim artizanal, meşteşugăresc, a fost interzisă abia la ora actuală de aportul mai multor specialişti în în anulodată cu ocuparea acestei provincii domeniu, identificarea falsurilor este în continu- de Austro-Ungaria8.

Platine însă iatagane, însă nu putem vorbi de o practică pe scară nu s-au importat doar datând arme italiene Italia, în Balcani fiind largă O altă problemă în datarea armamentului utilizate şi mecanisme germane, franceze etc. Dacă balcanic îl reprezintă importul masiv din Occident platinele de tipul datând arme italiene proveneau din atelie- de piese finite, realizate special pentru piaţa orientală rele proprii, despre platina franceză nu sunt măr- şi cea balcanică.

Sunt celebre exemplarele realizate turii privind realizarea ei în Balcani, aceasta fiind la Brescia sau în alte centre nord italiene, destinate datând arme italiene general importată din Occident Beograd38; Đurđica Petrović, op.

I, 97, ; o inscripţie similară a fost identificată în Beograd; Boško Ljubojević, op. Mdar şi în colecţia de arme a Complexului S. MR Zagreb Totuşi, spre deosebire datând arme italiene verele Gasser23, cu puşca rusească de tipul Krnka piesele realizare în spaţiul balcanic, armele produse Md.

Toate puştile menţionate sunt arme calitatea şi designul ornamentelor, calitatea materi- cu percuţie centrală, cu un singur foc, cu încărcare alelor întrebuinţate, fineţea şi complexitatea orna- pe la culată. Chiar dacă nu vorbim încă de datând arme italiene cu mentelor etc.

Toate aceste cauze au dus la o datare necores- Decalajul existent la nivelul armamentului, între punzătoare a pieselor balcanice din muzeele noas- Europa Datând arme italiene şi Balcani, respectă în general tre, mai cu seamă în anii trecuţi.

Acest lucru se poate medievală, chiar dacă realitatea istorică ne spune observa cel mai bine în cazul conflictelor militare astăzi că multe dintre piesele respective au fost rea- din a doua jumătate a sec. Un exemplu concret este permanente dedicate epocii feudale Chiar dacă Războiul de pacificare a Bosniei, derulat în vara- expunerea unor arme artizanale cu mecanisme pe toamna anuluicând luptătorii din Balcani bază de cremene în preajma unor piese occidentale au întâmpinat armata austro-ungară cu iatagane, cu percuţie centrală şi încărcare pe la culată nu este pistoale şi puşti cu cremene.

Înfrângerea bosniaci- corectă din punct de vedere muzeografic, acesta lor a fost rapidă, pe măsura diferenţelor existente la este adevărul istoric demonstrat de cercetarea din nivelul echipării armatelor Cu toate că aceste constatări par ciudate la prima vedere, realitatea istorică este că Datarea iataganelor multe dintre piesele balcanice prezente în muze- Literatura de specialitate consideră că iataga- ele din ţara noastră sunt contemporane cu puştile nul nu a evoluat foarte mult în decursul timpului, austriece sistem Wänzel21 şi Werndl22, cu revol- fiind destul de dificil de apreciat vechimea unei piese atâta timp cât lipseşte anul de făurire damas- 17 Robert Elgood, op.

Armes à feu : l'Italie assouplit sa loi sur la légitime défense